Yachting, Šibeník

Športové aktivity EPC Pro Health Teamu sme rozšírili aj o jeden fantastický jachting v Chorvátsku zakončený kapitánskymi skúškami celej posádky

Read more