Názov EPC Pro Health Team môže viesť k domnienke, že získate informácie o novom profesionálnom športovom klube. Omyl. EPC je síce skratka vysoko profesionálnej inštitúcie v zdravotníckom segmente – EuroPainClinics – medzinárodná sieť kliník pre pokročilú liečbu bolesti, ale PRO je skôr slovná hračka, ktorá chce v jednom krátkom slove vyjadriť „ profesionálne pre“ zdravie (health). Čo teda je EPC Pro Health Team? Sami o sebe hovoríme, že sme medzinárodné entuziasticko – recesívne športové združenie bývalých a budúcich športovcov s obmedzeným fyzickým, ale obrovským mentálnym potenciálom. Nehomogénna skupina s homogénnym záujmom o šport a zaujímavý životný štýl. Zámerne sa vyhýbame slovám – zdravý životný štýl, lebo si myslíme, že definícia zdravého životného štýlu je veľmi kontroverzná téma. V každom prípade, ako profesionáli v liečbe komplikovaných bolestivých stavov vieme, že človek má veľa možností ako môže sám ovplyvniť svoje zdravie. A na našich stránkach vám chceme ukázať, ako to robíme my.

V stručnosti naznačím, že sme fanúšikovia zaujímavých extrémov. V portfóliu našich aktivít nájdete metódu Wima Hofa, tréning takzvaného totálneho plávania, variácie posilňovacích cvičení, swimrun, triatlon, bojové umenia, snahu o voľby zdravých potravín a iné. Máme svoje zamestnania a rodiny, tiež každý z nás má svoje nedostatky, prípadne aj zdravotné hendikepy. Na našich stránkach sa chceme deliť o naše skúsenosti s každým, kto chce do svojho života vkladať nové výzvy. Udržiavať sám seba mimo svojej zóny komfortu je niečo, čo dnešný človek nerád robí. A ak to robí, tak je to často spojené s negatívnym prežívaním. Našim cieľom je byť často mimo zóny svojho komfortu, ale prežívať to s absolútne pozitívnym vnímaním.

Vitajte na stránkach EPC Pro Health Team, medzinárodného entuziastického športového združenia bývalých a budúcich športovcov s obmedzeným fyzickým, ale obrovským mentálnym potenciálom.